Skip to main content
  • msg life Slovakia

Pohovory počas koronakrízy : Uchádzaš sa u nás o zamestnanie? Pozri sa, ako prebieha online výber

Od polovice marca zaviedla aj msg life Slovakia pohovory online formou. Odvtedy sme absolvovali už vyše sto videohovorov. Ako teda tieto rozhovory prebiehajú?  Viac ti prezradí naša HR manažérka Veronika.

Čo predchádza online pohovoru?

"Celý výberový proces začína tým, že kandidátov zaujme voľná pracovná pozícia v msg life Slovakia. Aktuálne ponuky nájdu na našej webstránke v sekcii Kariéra, prípadne na Linked in, Facebooku, či na Profesii. Osloviť ich však môže aj personálna agentúra. V prípade, že niekoho zaujme pozícia a naša spoločnosť, určite by nemal váhať kontaktovať nás a poslať nám svoje CV."

Pošli nám svoj životopis

Pošli nám svoj životopis

Našla som vhodnú pozíciu. Čo nasleduje po zaslaní životopisu?

"Po uvážlivom preštudovaní životopisov oslovíme vybraných kandidátov a telefonicky si dohodneme čas pohovoru. Kandidátom pošleme pozvánku e-mailom, kde nájdu všetky potrebné informácie o spoločnosti, personálnej politike, ako aj všetky dôležité informácie ohľadom pripojenia sa na online pohovor. V prípade, že sú kandidáti kontaktovaní personálnou agentúrou, prebieha komunikácia sprostredkovane cez agentúru."

Akú komunikačnú platformu používate?

"V msg používame platformu Starleaf. Kandidát sa pripojí kliknutím na link, ktorý je uvedený v prílohe e-mailu. Táto platforma funguje bezproblémovo, zatiaľ sa nevyskytol žiaden problém a v rámci spoločnosti ju používame aj pri bežnej komunikácii, či počas Home Office."

V akom čase prebiehajú pohovory?

"Čas pohovorov chceme čo najviac priblížiť reálnym časom osobných stretnutí, čiže medzi 10.00 a 15.00 hodinou. Avšak pohovory absolvujeme niekedy aj o 7.00 ráno, snažíme sa samozrejme prispôsobiť časovým možnostiam kandidátov."

Koho stretnem na online pohovore?

"V prvom kole sa stretneš najčastejšie so mnou. V prípade, že ide o pozíciu developera, pohovor prebieha s kolegami z príslušného vývojárskeho tímu. Na prvom kole sa dozvieš všetky potrebné informácie o spoločnosti, ako aj o pozícii, o ktorú sa uchádzaš. V tejto fáze uvidíme, či sa naplnili očakávania z tvojej, ako aj z našej strany."

Prvé kolo online pohovoru absolvuješ s Veronikou

Prvé kolo online pohovoru absolvuješ s Veronikou

Koľko kôl celkovo má výberový proces?

"Počet kôl veľmi záleží od danej pozície, ktoré ponúka naša spoločnosť, pri niektorej sú to dve až tri kolá, pri pozícii s veľmi špecifickými požiadavkami štyri kolá. Každopádne, po prvom kole, ak si navzájom sadneme, pozývame kandidáta do druhého kola. V ňom sa uchádzač stretne s jeho potenciálnym budúcim vedúcim manažérom. Tu sa prezistia hlbšie znalosti a skúsenosti, ako aj jeho a naše špecifické očakávania. V prípade, že si budeme vyhovovať aj v tomto kole, dohodneme si termín praktickej úlohy – jedná sa o krátky test, ktorý nám potvrdí, že je najvhodnejší kandidát. Nasleduje dohodnutie termínu nástupu a podpisu zmluvy. Všetky potrebné informácie, ako aj počet kôl výberového procesu však kandidátom oznámime vopred e-mailom. "

Bude online forma pohovorov pretrvávať aj v budúcnosti?

"To, žiaľ, nevieme, uvidíme, ako sa vyvinie situácia. Zatiaľ však naďalej ostávame pri online pohovoroch, prispôsobujeme sa tak chodom aj materskej spoločnosti v Nemecku. Do pobočky v Žiline a v Košiciach robíme online pohovory nepretržite, nakoľko sídlo spoločnosti je v Bratislave."

Čo by si odporučila kandidátom na záver?

"Zaznamenala som požiadavku na prehliadku spoločnosti, tú však neviem v tejto situácii splniť. Nahliadnuť do našich priestorov sa však dá cez náš Google business profil. Určite odporúčam aj našu webstránku, kde kandidáti nájdu aj informácie o našich projektoch či benefitoch spoločnosti. Na záver by som rada dodala, že sa nie je čoho báť. Máme príjemný kolektív a tešíme sa na nových kolegov."