Skip to main content
  • msg life

Nový začiatok: Cesta do digitálneho sveta vedie cez migráciu

Poisťovacie odvetvie sa nachádza uprostred prelomovej fázy. Najmä v poistení osôb vedú pretrvávajúce nízke úrokové sadzby a proces digitalizácie k tomu, že poisťovatelia prehodnocujú svoje osvedčené postupy a riešenia. Odvetvie potrebuje pre svojich zákazníkov presvedčivú ponuku služieb a presadzuje preto nové prístupy. Predpokladom pre obchodný úspech je pritom bez sporu moderné a efektívne IT prostredie.

A práve tu je ešte široký priestor na realizáciu. Fúzie a akvizície v posledných rokoch vytvorili množstvo IT prostredí v poisťovniach, z ktorých všetky sú prevádzkované paralelne. Stojí to veľa času a peňazí, pretože heterogénne IT na seba viažu cenné ľudské zdroje - presne tých odborníkov, ktorí sú naliehavo potrební na formovanie digitálnej transformácie a inovácií v spoločnosti. V neposlednom rade: aj interakcia so zákazníkmi je pre nich často mätúca - napríklad z dôvodu odlišných formátov stránky v korešpondencii - a niekedy už ani nie sú aktuálne.

Konsolidácia a migrácia IT prostredí a zmluvných portfólií je tak na vrchole zoznamu nevyhnutných krokov mnohých poisťovacích spoločností. Poisťovatelia sa môžu pripraviť na digitálnu budúcnosť iba migráciou údajov do moderného IT systému.

Migrácia zoštíhľuje, zefektívňuje a zabezpečuje úspech

Migračné projekty často podliehajú najrôznejším predsudkom: príliš komplexné, prinášajú značné riziká a pozastavujú inovácie v spoločnosti na dlhé obdobia  – to sme pomenovali len tie najčastejšie obavy. Nie sú však opodstatnené, pretože so správnou migračnou stratégiou a skúseným partnerom je to výzva, ktorá sa dá veľmi dobre zvládnuť.

Migrácia navyše poskytuje príležitosť na prispôsobenie obchodných procesov pre migrujúce poistné portfóliá novým informačným a komunikačným požiadavkám klientov. Prechod na štandardizovanú, modernú platformu nielenže prispieva k efektívnejším procesom v poisťovacích spoločnostiach, ale vytvára aj lepšie kontakty so zákazníkmi a poskytuje viac služieb v digitálnom svete poistenia. 

Jedným z predpokladov úspešnej migrácie je samozrejme poistno-matematická analýza v súlade s nariadeniami a jej riadna implementácia s potvrdením, že všetky údaje boli úplne a správne prenesené z pôvodných systémov na cieľovú platformu. V ideálnom prípade o migrácii zákazníci poisťovní nikdy nebudú vedieť - s výnimkou moderných nových komunikačných kanálov a vylepšených služieb.

 

Perfektné riešenie: msg.MigrationFactory

Tým perfektným partnerom na zvládnutie tejto výzvy je msg life. Za posledných 15 rokov msg life úspešne realizovalo viac ako 40 migračných projektov s vyše 25 miliónmi zmlúv. Vďaka tomu disponuje msg life jedinečnými skúsenosťami a rozsiahlym know-how, ktoré spĺňa vysoké poistno-matematické a technické požiadavky na migráciu a vedie poisťovaciu spoločnosť prostredníctvom migračného projektu efektívne, bezpečne a spoľahlivo.

Osvedčené metódy a sofistikované štandardné softvérové ​​riešenia boli spojené, aby vytvorili ponuku migračných riešení, ktorá nemá na trhu obdobu a ktorá sa každým novým projektom zdokonaluje.

msg.MigrationFactory zahŕňa osvedčený a systematický prístup k migrácii a je doplnený o msg.MigrationSystem, „na kľúč“ hotový a auditovateľný migračný nástroj a nakoniec o msg.MigrationArchive, archivačný a informačný systém.

Medzi naše služby patrí aj kompletné plánovanie a príprava migrácie, realizácia všetkých aktuárskych, odborných a technických úloh ako aj samotná migrácia, vrátane testovacích postupov a schválení. A samozrejme  špecialisti z msg life support podporujú a riadia poisťovacie spoločnosti počas celého projektu migrácie.