Skip to main content

In-Force manažment

Pomocou dôkladnej analýzy spoznajú poisťovatelia včas, aký potenciál sa ešte skrýva v ich portfóliu a ktoré portfóliá sa kvôli zmeneným trhovým podmienkam vyvíjajú problematicky.

Tí, ktorým sa predpovedá zánik, žijú dlhšie: Z vášho portfólia získame maximum

Poisťovníctvo bezpochyby zažíva krízu životného poistenia. V Nemecku napríklad už pred rokmi zrušili daňové úľavy za životné poistenie – poskytovatelia životného poistenia tak zažili prvé veľmi nepríjemné prekvapenie. Okrem toho úrokové sadzby na kapitálovom trhu neprinášajú primeranú návratnosť už viac ako desať rokov. Nové obchody budú v dôsledku toho klesať: Tržby zo životného poistenia majú, podľa štúdie KPMG z roku 2018*, klesnúť do roku 2030 o šesť miliárd eur. Poisťovatelia sa preto obávajú záväzkov vyplývajúcich z dlhodobých zmluvných záruk.

Zároveň je vhodné kvôli zvýšeniu výnosov venovať pozornosť portfóliám. Efektívny manažment portfólií (In-Force manažment) môže byť základom toho, aby bola spoločnosť poskytujúca životné poistenie opäť zisková a konkurencieschopná. Jedna štúdia spoločnosti zameranej na podnikové poradenstvo Oliver Wyman napríklad odhaduje možnú úsporu nákladov z optimalizácie portfólií na 4,5 až 6,5 miliardy eur pre všetky európske životné poisťovne.

Analyzujte údaje, rozpoznajte riziká, aktívne manažujte portfóliá

Pre zvýšenie hodnoty portfólia by najprv mala prebehnúť dôkladná analýza údajov: V ktorých portfóliách je skrytý ďalší potenciál? Ktoré portfóliá sú zastarané? Ktoré portfóliá sú problematické? Na to je potrebné portfóliá segmentovať podľa určitých kritérií, napríklad podľa skupín produktov alebo skupín úrokovej miery. Možné je aj rozdelenie podľa zmluvnej doby, spôsobov predaja alebo skupín zákazníkov. Údaje o zmluvách, zákazníkoch a predaji, ako aj ekonomické ukazovatele by mali byť zlúčené v samostatnej dátovej banke a to výlučne na analýzu portfólií.

Analýza portfólia by však nemala byť jednorazovou udalosťou, ale skôr musí byť súčasťou každodenných operácií poskytovateľov životného poistenia. Toto je jediný spôsob, ako dosiahnuť trvalo udržateľné zlepšenia výnosov - aj s ohľadom na nové obchody a na zlepšovanie produktovej stratégie.

Ak sa na základe analýzy údajov nerozhodne v prospech predaja portfólia (run off), ale v prospech jeho udržania a aktívneho spracovania, existujú tri spôsoby jeho optimalizácie:

 • Zvýšenie efektívnosti spracovania/Operácie: zlepšenie štruktúry nákladov pomocou automatizácie, resp. digitalizácie procesov, zvýšenie podielu plne automatického spracovania, zjednotenie a modernizácia IT prostredia, preskúmanie úrovne služieb, odčlenenie IT (cloudové riešenia), presunutie obchodných procesov na zákazníka
  (Podľa štúdie KPMG* činia správne náklady v životnom poistení priemerne 2,4 percenta. V budúcnosti by avšak mali klesnúť kvôli udržaniu konkurencieschopnosti na jedno percento, odhadujú poradcovia KPMG.)
 • Zintenzívnenie manažmentu zákazníkov a zmlúv: zlepšenie lojality zákazníkov v ziskových segmentoch, využívanie potenciálu cross-selling a up-selling, reinvestovanie do končiacich sa poistiek
 • Ďalší rozvoj manažmentu aktív: prispôsobenie správy aktív a pasív a investičnej stratégie lepšiemu prepojeniu s budúcimi záväzkami (Duration Gap)

S msg.Insurance Suite využite co najlepšie vaše portfólio

S balíkom msg.Insurance Suite ponúka msg life poisťovacím spoločnostiam kompletné riešenie z jedného zdroja, ktoré poskytuje optimalizovanú podporu pri implementácii efektívneho In-Force managementu. Jadrom balíka msg.Insurance Suite pre oblasť životného poistenia je systém správy portfólií msg.Life Factory. Dodáva údaje o zákazníkoch a zmluvách potrebné na analýzu na takej detailnej úrovni, ktorá na trhu nemá obdoby. Obsahuje komponent msg.Ilis (Insurance Liability Information System), ktorý poskytuje rámec pre centrálnu správu údajov, kde sa spravujú údaje potrebné pre všetky druhy výpočtov prognózy. Navyše msg.Ilis je tiež kompatibilný so všetkými ostatnými štandardnými systémami ALM (Asset Liability Management) etablovanými na trhu.

msg.Insurance Suite ponúka navyše digitálne end-to-end spracovanie všetkých kľúčových obchodných procesov poisťovacej spoločnosti. K tomu sa pridáva aj portál servisných služieb použiteľný vo všetkých koncových zaradeniach, ktorý umožňuje silnejšiu integráciu zákazníka do procesného reťazca poisťovateľa. Tým optimalizovaná efektívnosť procesov a produktivita prinášajú tiež podstatné zlepšenia štruktúry nákladov. Systém je možné prevádzkovať úplne alebo čiastočne ako cloudové riešenie kvôli rýchlejšiemu profitu z nižších prevádzkových nákladov a vyššej efektívnosti procesov.

*KPMG AG audítorská spoločnosť: Budúcnosť životného poistenia. Insurance Thinking Ahead – štúdia 2018.

 • msg life rozbieha run-off

  msg life rozbieha run-off

  Vysokoefektívna IT platforma je obchodným tajomstvom run-off poisťovateľa. Umožňuje zlúčiť poistné portfóliá, efektívne ich spravovať a profitovať z…

  Celý článok
 • Softvérové verzie ako na bežiacom páse

  Softvérové verzie ako na bežiacom páse

  Poisťovatelia musia zrýchliť tempo inovácií, aby si zachovali svoju konkurencieschopnosť a zostali o krok pred konkurenciou. Kľúčové systémy…

  Celý článok
 • Migrácia

  Migrácia

  Poisťovacie odvetvie sa nachádza uprostred prelomovej fázy. Najmä v poistení osôb vedú pretrvávajúce nízke úrokové sadzby a proces digitalizácie k…

  Celý článok