Skip to main content

O nás

Spoločnosť msg life Slovakia je dcérskou spoločnosťou nemeckej skupiny msg life Gruppe. Medzinárodne činná skupina zodpovedá za profesionálne IT a poradenské služby v segmentoch poisťovníctva a finančníctva. Vyprofilovala sa ako spoločnosť vyvíjajúca softvérové riešenia pre poisťovne, banky a firmy poskytujúce finančné produkty.

Sme samostatnou jednotkou, ktorá je schopná riešiť požiadavky zákazníkov a prispievať k pozitívnemu hospodáreniu celej skupiny. Máme 35 rokov skúseností v oblasti poisťovníctva a know-how viacerých medzinárodných partnerov uplatňujeme v popredí slovenského trhu informačných a komunikačných technológií.

Naše 3 pobočky v Bratislave, Košiciach a Žiline ponúkajú zamestnancom stabilitu medzinárodnej spoločnosti so zachovaním rodinnej atmosféry. Kladieme dôraz nielen na vytvorenie výborného pracovného prostredia, ale svojím benefitným programom vytvárame tiež priestor na zohľadnenie individuálnych potrieb našich zamestnancov. Spoločenská zodpovednosť je súčasťou všetkých našich aktivít.

msg life Gruppe je lídrom v poskytovaní poradenstva, služieb, softvérových a cloudových riešení pre poskytovateľov životného a dôchodkového poistenia v Európe a poskytovateľov zdravotného poistenia v USA. Jej produktové portfólio sa skladá zo Systems of Engagement (SoE) s portálovými riešeniami pre Self-Service a podporu predaja, ďalej zoSystems of Records (SoR)so správou poistných zmlúv vrátane poistnej matematiky, migrácie a prierezových systémov (ako napr. Inkaso/Exkaso a provízne systémy) a Systems of Analytics (SoA)pre reporting vrátane analýzy dát. So svojou  ponukou poradenstva a služieb na jednej strane a produktovou ponukou na strane druhej, patrí msg life Gruppe v oblasti poskytovania finančných služieb k špičke nemeckých softvérových a poradenských spoločností.

msg life má pobočky po celom svete – pôsobíme na dvoch kontinentoch v USA (New York a Denver) a v Európe (Nemecko : Leinfelden-Echterdingen, Kolín, Mníchov, Hamburg, Düsseldorf; Holandsko : Almere, Rakúsko : Viedeň, Portugalsko : Porto, Španielsko : Madrid, Slovinsko : Maribor, Švajčiarsko : Regensdorf).

Naša misia

V rýchlo sa meniacom svete je našou misiou vyvíjať špičkové riešenia pre zabezpečenie budúcnosti poisťovacieho odvetvia v digitálnom veku. Klientom chceme pomôcť pri transformácii poistných procesov na najvýkonnejšie hnacie sily stimulujúce ich rast. Chceme modernizovať existujúce technológie a prinášať vysoko efektívne systémové riešenia, ktoré vyhovujú dnešným podmienkam, ale aj budúcim výzvam.

Naše ciele

  • Posilňovať svoju pozíciu v rámci materskej organizácie predovšetkým odbornou a ľudskou kvalitou, rýchlosťou a flexibilitou.

  • Etablovať sa a ďalej rozvíjať vo všetkých oblastiach činnosti materskej organizácie a aktívne prispievať k jej rozvoju.

  • Zvyšovať produktivitu, včasne a kvalitne ukončovať a odovzdávať projekty.

  • Zvyšovať technickú odbornosť v oblasti systémovej architektúry, ako aj odborného rastu v oblasti programovania, poisťovníctva a testovania.

  • Motivovať rozvoj ľudského potenciálu podniku, využívať príležitosti na rozvoj a vzdelávanie zamestnancov.

  • Budovať pozitívnu pracovnú atmosféru a mimopracovné aktivity s cieľom utužovania dobrých vzťahov na pracovisku.

msg life Slovakia s.r.o. v číslach

20

rokov stability

180

zamestnancov

3

pobočky na Slovensku

14

projektov

História spoločnosti

2000

PIT Slovakia s.r.o.založenie spoločnosti

2002

začlenenie do skupiny COR AG

2003

COR Slovakia s.r.o.  zmena názvu

2008

nová pobočka v Košiciach

2010

COR&FJA Slovakia s.r.o. zmena názvu po fúzii COR AG a FJA

2014

msg life Slovakia s.r.o. premenovanie podľa materskej spoločnosti msg life ag

2019

nová pobočka v Žiline

Preberáme zodpovednosť za trvalú udržateľnosť

Myslieť a jednať v súlade so zásadami trvalej udržateľnosti je predpokladom pre budúcnosť nás všetkých. Máme zodpovednosť za svet, v ktorom žijeme dnes a budeme žiť aj v budúcnosti a tiež za ľudí, s ktorými spoločne pracujeme.

Spoločnosť msg life Slovakia sa snaží napriek tomu, že nevykonáva výrobnú činnosť, zmenšovať svoj negatívny dopad na životné postredie a zväčšovať svoj pozitívny vplyv na spoločnosť. Uvedomujeme si svoju zodpovednosť za životné prostredie a usilujeme sa o čo najzodpovednejšie užívanie zdrojov ako sú voda a energie a o znižovanie množstva vyprodukovaných odpadov akéhokoľvek druhu. Využívame pritom všetky dostupné možnosti na opätovné zhodnocovanie, úspory, recykláciu a používanie alternatívnych materiálov.

Rešpektujeme všetky platné právne predpisy a podmienky. V našej spoločnosti dbáme na kultúru dôvery zameranú na jednanie vychádzajúce z princípov vlastnej zodpovednosti.

Našou snahou je postupne znižovať náš negatívny vplyv na životné prostredie. Pri zásobovaní spoločnosti uprednostňujeme recyklované produkty, ekologicky vyrobené prostriedky a zvyšujeme povedomie o výhode používania produktov s možnosťou opätovného použitia. Vytvorili sme podmienky na triedenie odpadu, pričom sme nezabudli ani na najväčšiu zložku biologického odpadu a zaobstarali sme kompostéry. Samozrejmosťou je tiež zabezpečenie ekologickej recyklácie elektroodpadu.