Skip to main content

Webová omni-channel platforma pre digitalizáciu obchodných procesov

Webová omni-channel platforma msg.Sales je inovatívne komplexné riešenie pre vývoj a distribúciu poistných produktov.

Základnou funkciou systému je plynulo podporovať celý životný cyklus poistnej zmluvy. Používajú ho obchodní zástupcovia, sprostredkovatelia i koncoví zákazníci. Softvér eliminuje nadbytočnosť, chyby a oneskorenia ovplyvňujúce marketing, produktový manažment a predajcov. Znižuje čas a náklady na všetky potrebné kroky na uvedenie produktu na trh. Obchodní zástupcovia tak získavajú silný nástroj na komplexné zlepšenie komunikácie so zákazníkmi. Priama integrácia existujúcich backend systémov zaručuje vysoký stupeň automatizácie.

Využite našu inovatívnu omni-channel/multinástrojovú predajnú a servisnú platformu pre budúcu digitalizáciu vašich predajných procesov. Pomocou služby msg.Sales môžete vytvoriť cielené omni-channel riadenie a úspešnú mediálnu stratégiu, ktorá vám umožní efektívne získavať nových zákazníkov a lepšie plniť ich očakávania.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

 • Krátka doba uvedenia na trh

  Krátka doba uvedenia na trh

  Vďaka integrácii s backendom môžu všetky pripojené odbytové kanály používať centrálny výpočtový modul a definície produktov. To umožňuje oveľa rýchlejšie uvedenie nových produktov na trh.

 • Naše riešenie podporuje omni-channel prístup

  Riadenie omni-channel

  Naše riešenie podporuje omni-channel prístup. Ponúka užívateľom modernú cestu zákazníka, kde je možné kedykoľvek prepínať medzi predajnými a servisnými kanálmi.

 • Dynamické užívateľské rozhranie

  Inovatívny vnímavý dizajn

  Dynamické užívateľské rozhranie umožňuje jednoduché použitie na počítači, tablete a smartfóne. Štruktúra stránky sa automaticky prispôsobí možnostiam zobrazenia koncového zariadenia.

 • Individuálne produkty a balíky produktov na predaj

  Individuálne produkty a balíky produktov na predaj

  msg.Sales umožňuje jednoduché vytváranie medzisektorových produktov a balíkov produktov na predaj. Tieto môžu byť nastavené podnikovými používateľmi v závislosti od predajného kanála.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre Cloud

  K dispozícii je ako On-premise, Saas alebo Cloud riešenie.