Skip to main content

msg.Online Insure

Úspešné riadenie životného cyklu zákazníkov poisťovacích spoločností

Platforma pre spoluprácu so zákazníkmi msg.Online Insure digitálne mapuje správu a predajné procesy počas celého životného cyklu zákazníka. Početné samoobslužné možnosti a rozsiahla backendová integrácia zaisťujú bezproblémovú komunikáciu medzi koncovými bodmi ako aj optimalizovanú cestu zákazníkov na všetkých koncových zariadeniach.

msg.Online Insure umožňuje zákazníkom a obchodným partnerom samostatne spravovať takmer všetky aspekty poistných zmlúv. Inteligentný redizajn backoffice procesov vytvára podmienky pre štandardizáciu a automatizáciu obchodných transakcií. Obchodné procesy sa presúvajú na koncových zákazníkov alebo obchodných partnerov, čo radikálne znižuje administratívne náklady.

Omnichannel platforma spája všetky predajné a servisné kanály, a tým podporuje systematické generovanie potenciálnych zákazníkov. Hybridný zákazník, ktorý je doma v oboch svetoch, plynulo prepína medzi digitálnymi, tradičnými predajnými a servisnými kanálmi.

msg.Online Insure umožňuje jednoduché vytváranie medzisektorových produktov špecifických pre jednotlivé kanály a balíčky produktov. Rozdelením produktov na vzájomne nezávislé a flexibilné moduly je možné vytvoriť vysoko individualizované, personalizované ponuky, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám zákazníka. Inteligentné využívanie údajov či prediktívna analýza zlepšujú cross- a upselling potenciál.

S msg.Online Insure posúva spoločnosť msg life poisťovne na novú úroveň v digitálnej transformácii a ich obchodné modely. Prostredníctvom svojich technických znalostí zaisťuje úspech projektov a budúcu konkurencieschopnosť.

Features

 • Pohodlná a bezpečná samoobsluha na všetkých komunikačných kanáloch

  Príťažlivá cesta zákazníka

  Nepretržitá dostupnosť 24/7, bez ohľadu na miesto či použité zariadenia, poskytuje pohodlnú a bezpečnú samoobsluhu na všetkých kanáloch. Kompletné informácie o podrobnostiach a stave zmlúv.

 • Užívateľsky prívetivé rozhranie

  Vysoko výkonné, užívateľsky prívetivé rozhranie

  Konzistentný a personalizovaný digitálny zážitok, moderné webové stránky s intuitívnym používateľským rozhraním, stratégia "Mobile First" a dizajn zameraný na používateľa.

 • Reakcie v realnom case

  Konverzačná AI

  Konverzačná AI využíva reakcie v reálnom čase prostredníctvom digitálnych komunikačných kanálov a online služieb (chatboty, hlasové asistentky atď.)

 • Podpora nového podnikania

  Podporuje nové podnikanie

  Umožňuje osloviť nové cieľové skupiny zákazníkov prostredníctvom digitálnych kanálov (sociálne médiá atď.) a generuje produktové balíčky špecifické pre jednotlivé odvetvia.

 • Prediktívne analýzy

  Prediktívne analýzy

  Inteligentné využívanie údajov a prediktívna analýza zvyšujú potenciál cross- a upselling predaja.

 • Zvýšená konkurencieschopnosť

  Zvýšená konkurencieschopnosť

  Rýchlejšia predajnosť nových výrobkov a menšia starostlivosť o udržiavanie predajných kanálov vďaka jednotnému produktovému zariadeniu, kratšia doba uvedenia na trh pri nižších nákladoch.

 • Jednotné grafické užívateľské rozhranie.

  Flexibilná integrácia do komplexnej platformy

  Back-endové služby produktu msg.Insurance Suite môžu byť integrované do jedného intuitívneho grafického užívateľského rozhrania.

 • Pripravené pre Cloud/Saas

  Pripravené pre Cloud/SaaS

  Bezpečná prevádzka aplikácie vo výkonnom výpočtovom centre; nákladovo efektívne a predvídateľné modely prenájmu s odmenou za používanie (SaaS).

 • Štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Systém na správu webového obsahu

  Systém na správu webového obsahu

  WCMS založené na Liferay DXP so zameraním na personalizované zobrazenie obsahu.

 • Medzinárodne nasaditeľné

  Medzinárodne použiteľné

  Systém je viacjazyčný, určený pre viacerých klientov vďaka čomu je použiteľný aj v medzinárodných korporáciách.