Skip to main content

msg.Migration System

Migrácia dát z ľubovoľného zdrojového systému do ľubovoľného cieľového systému

Náš osvedčený migračný softvér umožňuje bezpečný prenos dát z akéhokoľvek zdrojového systému do cieľových systémov podľa výberu.

Riešenie samostatne riadi transformáciu dát medzi riadiacimi systémami a tiež podporuje prenos údajov z periférnych a susedných systémov. Užívatelia definujú transformačné pravidlá prostredníctvom grafického rozhrania. Náš migračný softvér bol certifikovaný spoločnosťou KPMG podľa auditného štandardu IDW PS 880.

Využite naše odborné znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti migračných projektov výberom msg.Migration System.

Features

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Flexibilný dizajn produktu

  Systém msg.Migration umožňuje migráciu akéhokoľvek systému. Nové dátové modely alebo zmeny dátových modelov v zdrojových a cieľových systémoch možno importovať automaticky.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie transformačného procesu priáša jasnú výhodu. Možnosť úplného zachytenia transformačných pravidiel v grafickom užívateľskom rozhraní umožňuje rýchlejší priebeh procesu migrácie.

 • Migračný systém Workbench

  Migračný systém Workbench

  Pracovná jednotka založená na Jave obsahuje užívateľské rozhranie s komponentmi na zadanie vstupov, generovanie kódu a perzistenciou a obsahuje importované dátové modely. Zaznamenáva transformačné pravidlá pre migráciu a generuje migračný zdroj prostredníctvom šablón. Jednotlivé dátové modely a transformačné pravidlá sú uložené v relačnej databáze prostredníctvom ODBC.

 • Migračný modul

  Migračný modul

  Migračný modul obsahuje programy pre prenos, transformáciu a kontrolu dát. Je skompilovaný z Ansi-C zdrojov generovanými z workbenchu a môže byť flexibilne nasadený na rôznych platformách.

 • Proces migrácie softvéru je plne auditovateľný

  Kontroling/spoľahlivosť revízií

  Riešenie zaisťuje, že proces migrácie je plne auditovateľný. Transparentnosť zabezpečuje prehľad overovacích záznamov pre jednotlivé systémy ako aj pre celé portfólio.