Skip to main content

msg.Migration Archive

Archivácia historických zmluvných a periférnych dát

Naše riešenie nákladovo efektívne archivuje historické zmluvné a periférne dáta po migrácii. Výstupy je možné spracovať rýchlo a štruktúrovane podľa právnych požiadaviek.

Softvér znižuje množstvo zdrojových údajov pre všetky poistné kmene a dátové objemy. Redundantné dáta sa eliminujú už počas načítania. To šetrí miesto na pevnom disku a značne zvyšuje rýchlosť čítania. Okrem toho môžu byť zmluvné dáta prepojené s inými relevantnými dátami. Prostredníctvom tejto funkcie eliminujete náklady na priame priraďovanie dát.

Náš výkonný systém je vhodný pre historické dáta zo všetkých poistných segmentov: Popri životnom poistení sa veľmi úspešne využíva aj v oblasti neživotného a súkromného zdravotného poistenia.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Flexibilný dizajn produktu

  Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

 • Kompletne integrovateľné

  Kompletne integrovateľné

  Náš systém môže fungovať ako samostatné riešenie, ale môže byť taktiež integrovaný ako súčasť systému správy poistného kmeňa.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre cloud/SaaS

  Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, spravuje údržbu softvéru, úpravy v súlade s regulačnými požiadavkami a technickú prevádzku. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.