Skip to main content

msg.ZVK Factory

Flexibilný systém správy pre doplnkové dôchodkové zabezpečenie

Rozšíriteľný štandardný softvér msg.ZVK Factory  je vysoko výkonný systém pre správu zmlúv prispôsobený špecifickým požiadavkám doplnkového dôchodkového zabezpečenia.

msg.ZVK Factory umožňuje vysoko efektívne riadenie všetkých obchodných procesov vo fáze nároku a plnenia prostredníctvom vysokého stupňa automatizácie a úplného mapovania pracovných postupov v doplnkovom dôchodkovom zabezpečení. Štandardné procesy v doplnkovom dôchodkovom zabezpečení, ako sú výročné správy, oznámenia o čakateľstve a o nároku na dôchodok a dôchodkové vyrovnanie alebo oznamovacia povinnosť o vyplácaní, sú plne pokryté prostredníctvom msg.ZVK Factory. Moderná servisne orientovaná systémová architektúra založená na technológii JEE podporuje rôzne obchodné modely, od Backoffice spracovania až po portálové B2C prístupy.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie otestovaný praxou

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  msg.ZVK Factory pokrýva všetky obchodné procesy doplnkového dôchodkového zabezpečenia počas celého životného cyklu poistenca. Rozsah poskytovaných profesionálnych služieb, moderná, servisne orientovaná architektúra a dobrá schopnosť integrácie do existujúcich IT riešení zabezpečujú kopmletne digitalizované procesy (End-2-End) a tým vysokú efektivitu procesov.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesov

  Vysoký stupeň automatizácie, najmä v oblasti výročných správ a prenosu, dáva jasnú výhodu v každodennej práci. Pracovný postup od prijatia dokumentu až po dokončenie obchodného procesu je kompletne pokrytý prostredníctvom msg.ZVK Factory.

 • Architektúra servisne orientovaného systému založená na technológii JEE

  Architektúra servisne orientovaného systému založeného na systému JEE

  Najmodernejšia architektúra servisne orientovaného systému ponúka veľkú voľnosť pri navrhovaní systémovej integrácie a automatizácie procesov. Zaručuje vysoký výkon aj pre veľmi veľké poistné kmene. Navyše toto riešenie podporuje širokú škálu zariadení a platforiem pripojených na internet, čím umožňuje prevádzku najrôznejších obchodných modelov (B2B, B2C).