Skip to main content

msg.Pension

Portál pre časové kontá a firemné dôchodkové plány

Webový portál slúžiaci na podporu a správu podnikových časových a príspevkových kapitálových účtov na dôchodkové zabezpečenie.

Softvér podporuje digitálnu výmenu údajov medzi zamestnávateľom a poskytovateľom služieb, pričom zohľadňuje súčasné bezpečnostné štandardy. Ponúka rozsiahle reporty a webové služby pre zamestnávateľov a zamestnancov. Kapitálové investície sú flexibilne štruktúrovateľné. Tak môžu byť napríklad investície parametrizovateľným spôsobom štruktúrované a kombinované s garantovanými poistnými produktmi. Správa dôchodkových systémov je ponúkaná ako kompletná služba vrátane administratívneho spracovania alebo ako cloudová verzia vo vlastnom výpočtovom centre.

Naša internetová platforma zabezpečuje vysoko automatizované a nákladovo efektívne riešenie, ktoré odľahčuje rovnako zamestnávateľov ako aj poskytovateľov produktov.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

 • msg life ponúka kompletný servis produktov

  Komplexný servis

  msg life ponúka kompletný servis: správu účtov a zmlúv, správu produktívnej operácie a administratívnu prácu. Spracovanie dát sa vykonáva vo výpočtovom centre msg life. Na zodpovedanie akýchkoľvek otázok o administrácii je k dispozícii msg life-Hotline.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre cloud/SaaS

  Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.