Skip to main content

msg.Life Group

Správa kolektívnych poistných zmlúv

msg.Life Group umožňuje efektívnu a komplexnú správu kolektívnych poistných zmlúv.

Softvér pokrýva celý životný cyklus kolektívnej poistnej zmluvy. Môže byť bezproblémovo prepojený s inými systémami správy zmlúv za účelom nadradenej správy a hromadného spracovania  individuálnych zmlúv. Prenos zmluvných údajov nie je potrebný.

Naše v praxi osvedčené riešenie je už v prevádzke u mnohých známych zákazníkov v tomto odvetví a ponúka kľúč k trvalo udržateľnej optimalizácii správy zmlúv.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Flexibilný dizajn produktu

  Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zabezpečujú rýchle nasadenie do produkcie.

 • Flexibilná Multi-Tier-/Thin Client-technológia

  Flexibilná Multi-Tier-/Thin Client-technológia

  Naša jednotná a servisne orientovaná systémová architektúra zabezpečuje nezávislosť od platformy. Jednotlivé časti aplikácie je možné individuálne integrovať do procesov iných systémov.

 • Viacjazyčný systém určený pre viacerých klientov a rôzne platobné meny

  Aplikovateľné medzinárodne

  Systém je viacjazyčný, určený pre viacerých klientov a rôzne platobné meny, vďaka čomu je použiteľný aj v medzinárodných korporáciách.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov ponúka jednoznačnú výhodu v každodennej odbornej práci.

 • Pravidelné aktualizácie z centralizovaného vývoja

  Zdieľanie nákladov

  Náš systém je úspešne nasadený u mnohých zákazníkov a je pravidelne aktualizovaný za výhodné ceny z centralizovaného vývoja nových funkcionalít.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre cloud/SaaS

  Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb s flexibilnými modelmi financovania a platieb je možné individuálne prispôsobiť potrebám zákazníkov.