Skip to main content

Flexibilný vývoj produktov z jednej ruky

Ako poisťovateľ a poskytovateľ finančných služieb môžete spravovať svoje produkty centrálne a flexibilne pomocou nášho špičkového systému na správu produktov msg.PM Quattro (msg.PMQ).

Riešenie umožňuje štíhly vývoj a vysoko efektívnu správu vašich produktov. Jednotlivé pravidlá a algoritmy sú centrálne definované pre všetky produktové línie a rady a fungujú identicky na všetkých nasadených platformách, ktoré si ich vyžadujú. Navyše balík msg.PMQ Product Suite ponúka rôzne špecializované nástroje pre testovanie a simuláciu, ako aj na rýchle vytváranie produktových variantov, ktoré dopĺňajú oblasť nasadenia.

Rýchlo a flexibilne spĺňajte požiadavky trhu s msg.PMQ: Naše pokročilé IT riešenie orientované na budúcnosť zabezpečuje krátku dobu uvedenia vašich produktov na trh a špičkovú kvalitu.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Zabezpečenie budúcnosti prostredníctvom štandardného softvéru

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Náš systém je úspešne nasadený u mnohých zákazníkov: Profitujte aj vy vďaka pravidelným aktualizáciám verzií za výhodné ceny z centrálneho vývoja a využite možnosť zúčastniť sa na konferenciách používateľov.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Jednoduchá integrácia prostredníctvom štandardizovaných rozhraní

  Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

 • Vysoký stupeň flexibility produktov a možnosť opätovného použitia riešenia

  Krátka doba uvedenia na trh vďaka efektívnemu vývojovému prostrediu

  Vysoký stupeň flexibility produktov a možnosť opätovného použitia riešenia zaručujú krátku dobu uvedenia na trh a tým aj konkurencieschopnosť.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre cloud/SaaS

  Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesov prostredníctvom prístupu zameraného na produkt

  Integrácia msg.PMQ do systémov správy umožňuje vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov, pretože tieto sú priamo riadené produktom. Všetky procesy prebiehajú optimálne a cielene.