Skip to main content

Digitálne riadenie podnikových procesov a správa dokumentov

Náš efektívny štandardný produkt ponúka plne digitalizovaný manažment podnikových procesov a správy dokumentov.

Riešenie môže byť použité ako inteligentný Frontoffice spolu so širokou škálou systémov archivácie a správy dokumentov. msg.Office je možné bez problémov použiť aj v kombinácii s príslušným softvérom na riadenie podniku.

Výhoda spočíva v efektívnej, prakticky bezpapierovej administratívnej práci. Minimalizujte manuálnu administratívu pomocou nášho systému a uvoľnite dodatočné kapacity pre ďalšie úlohy.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie zabezpečuje maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Flexibilný dizajn produktov

  Softvér sa dá jednoducho integrovať do existujúcich aplikačných riešení. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania zaručujú rýchle nasadenie do produkcie.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie všetkých podnikových procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre cloud/SaaS

  Softvérové riešenie je dostupné aj prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb, vrátane flexibilných finančných a platobných modelov, možno prispôsobiť individuálnym potrebám zákazníka.