Skip to main content

msg.Commission

Riešenie pre riadenie a správu obchodných štruktúr

Náš efektívny systém riadenia provízií a predaja vám pomáha efektívne prevádzkovať komplexné obchodné organizácie.

Riešenie je vhodné pre veľké obchodné organizácie až po medzinárodné poisťovacie a finančné koncerny. Podporuje viac sprostredkovateľských spoločností s neobmedzeným počtom paralelných produktových radov. Softvér umožňuje efektívnu správu a fakturáciu subsprostredkovateľov. Okrem toho poskytuje inovatívne modely provízií, ktoré umožňujú štruktúrovať produktové balíky podľa vlastného uváženia.

Zjednodušte správu komplexných obchodných organizácií pomocou nášho vysokovýkonného komponentu msg.Commission.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Flexibilný dizajn produktu

  Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

 • Vizualizácia organizačných štruktúr

  Vizualizácia organizačných štruktúr

  Riešenie umožňuje zobraziť ľubovoľný počet hierarchií. Štruktúra predaja je prezentovaná komplexne.

 • Správa obchodných jednotiek a províznych podmienok

  Správa obchodných jednotiek a províznych podmienok

  Softvér podporuje prerozdelenie sprostredkovateľov alebo organizačných štruktúr. Sprostredkovateľské podmienky je možné nastaviť individuálne pre jednotlivých sprostredkovateľov. Softvér ponúka automatické vytváranie dokumentov a voľné písanie textu s integráciou do knihy histórie a archívu. Systém tiež podporuje migráciu sprostredkovateľského portfólia založenú na dialógu.

 • Subkomponent riadenia sprostredkovateľov

  Subkomponent riadenia sprostredkovateľov

  Samostatný komponent umožňuje správu a opätovné použitie dohôd o sprostredkovateľských províziách. Preddefinované provízne zmluvy tak môžu byť za rovnakých podmienok pridelené skupine sprostredkovateľov ako aj jednotlivým sprostredkovateľom.

 • Výpočet provízií všetkých produktov, štruktúr a typov provízií

  Subkomponent provízia

  Tento komponent podporuje výpočet provízií všetkých produktov, štruktúr a typov provízií. Umožňuje generovanie výpisov z účtov v rôznych formátoch a vizualizáciu záznamov o províziách v pomocnej účtovnej knihe.