Skip to main content

msg.Business Partner

Výkonná správa fyzických a právnických osôb

msg.Business Partner ponúka Vašej spoločnsti efektívne spravovanie fyzických a právnických osôb.

Náš softvér poskytuje komplexný prehľad o vašich obchodných vzťahoch. Vedie všeobecné informácie o partneroch, adresy a bankové údaje. Centrálne je možné ukladať údaje týkajúce sa totožnosti, cudzie kľúče, obchodné vzťahy, partnerské skupiny a partnerské vzťahy. Systém tiež podporuje overovanie adries a bankových údajov a vedenie kompletnej histórie vašich údajov.

Optimalizujte svoju administrstívnu prácu udržateľne s naším riešením. Využite výhody centralizovanej správy vašich obchodných údajov so službou msg.Business Partner.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Flexibilný dizajn produktov

  Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

 • Integrovaná prevencia a eliminácia duplicity

  Variabilná kontrola duplicity

  Integrovaná prevencia a eliminácia duplicity pomáha zlepšiť kvalitu vašich údajov. Zistené a akceptované duplicity je možné označiť. Riešenie taktiež spravuje skupiny duplicitných údajov o partneroch prostredníctvom špeciálneho dialógu.

 • Výkonné vyhľadávacie služby

  Výkonné vyhľadávacie služby

  Vyhľadávanie podľa priezviska, mena a miesta bydliska môže byť rozšírené na nielen presné zhody v zozname výsledkov. Fonetické vyhľadávanie generuje väčší počet zhôd ako presné vyhľadávanie a je flexibilne vybrateľné v dialógovom okne "Hľadanie partnera".

 • Roly partnerov sú generickou konštrukciou

  Roly partnerov sú generickou konštrukciou

  Úlohy partnerov sa ukladajú oddelene a sú preto dostupné pre všetky špecializované systémy. Funkcionálna nadradenosť nad rolou a jej význam tak spočíva v systéme, ktorý ju vygeneroval. Roly spravované naprieč sektormi a funkčnými systémami slúžia ako centrálna základňa pre 360-stupňový klientský informačný systém.