Skip to main content

msg.Billing

Plynulé platobné transakcie s digitalizovanými procesmi

Fakturačný nástroj Billing Engine ponúka vysoko automatizované spracovanie procesov inkasovania poistných prémií a likvidácie poistných udalostí a centrálne účtovníctvo s analytikou kompatibilné s nemeckými účtovnými princípmi GAAP.

Náš systém je rozhraním medzi bankou a hlavnou účtovnou knihou. Spracúva mandáty SEPA, eviduje všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby a sleduje neuhradené a vrátené platby. Systém vymáhania pohľadávok je možné individuálne konfigurovať a plne automatizovať. Riešenie zostáva flexibilné vďaka možnosti manuálneho zásahu. Všetky informácie sú skrátené a automaticky preposielané do príslušného základného účtovného systému a centrálnej databázy. Funkčné kritériá pre jednotlivé procesy je možné voľne definovať. Komponent vždy poskytuje všetky relevantné informácie.

Prostredníctvom nášho fakturačného nástroja Billing Engine máte prehľad o všetkých platobných transakciách. Využite značné zvýšenie efektívnosti a zníženie nákladov prostredníctvom našich výkonných Cross-komponentov.

Features

 • Štandardný softvér s možnosťou pravidelnej aktualizácie

  Štandardný softvér

  Naše štandardné riešenie s možnosťou pravidelnej aktualizácie ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Flexibilný dizajn produktu

  Systém môže byť rýchlo a s nízkymi nákladmi implementovaný vďaka štandardizovanému procesu prispôsobovania sa požiadavkám zákazníka.

 • Vysoký stupeň prípravy a automatizácie

  Automatizácia procesu

  Vysoký stupeň automatizácie všetkých obchodných procesov prináša jasnú výhodu v každodennej administratívnej práci.

 • Flexibilné prispôsobenie zákazníkovi

  Flexibilné prispôsobenie zákazníkovi

  Procesy inkasa poistného a likvidácie poistných udalostí môžu byť explicitne prispôsobené voľne definovateľným odborným kritériám vďaka dôslednej správe položiek. Štruktúra položiek môže byť voľne konfigurovaná v závislosti od sektora, skupiny produktov alebo produktu. Bankové inkaso alebo faktúra môžu byť previazané na rôznych úrovniach. Dokonca aj plne automatizovaný postup upomienok je možné individuálne nastavovať.

 • Inteligentné účtovné jadro

  Inteligentné účtovné jadro

  Účtovné jadro, o ktoré musia požiadať všetky služby, zabezpečuje, že položky hlavnej knihy sú v súlade s nemeckými účtovnými princípmi GAAP. Všetky systémy hlavnej knihy môžu byť flexibilne pripojené.

 • Viacjazyčný systém určený pre viacerých klientov a rôzne platobné meny

  Medzinárodne aplikovateľné

  Platobný styk prostredníctvom výmeny súborov je možné flexibilne rozšíriť o nové formáty špecifické pre danú krajinu alebo zákazníka.