Skip to main content

msg.Insurance Suite

Komplexné riešenie pre plne digitalizované poisťovacie spoločnosti

msg.Insurance Suite ponúka všestrannú platformu riešení pre všetky funkcie potrebné v Back- a Frontoffice a analytické nástroje pre všetky oblasti poisťovníctva. Inovatívny, komplexný systém založený na komponentoch umožňuje konzistentné digitálne spracovanie hlavných obchodných procesov vo všetkých komponentoch. msg.Insurance Suite nastavuje vysoké štandardy v rámci celého odvetvia a súčasne je individuálne prispôsobená požiadavkám klientov.

Riešenie pozostáva zo samostatných, predkonfigurovaných štandardných softvérových komponentov, ktoré môžu byť použité jednotlivo alebo v ľubovoľnej kombinácii a presne integrované do IT prostredia danej spoločnosti. Základné systémy Life Factory, Health Factory a P&C Factory maximálne podporujú každú poisťovaciu spoločnosť pri zvládaní individuálnych výziev príslušného odvetvia. Jednotné Cross komponenty môžu byť nasadené naprieč všetkými segmentami. Tak vznikajú pri implementácii, dlhodobej správe a aktualizáciách značné finančné výhody a nižšie náklady pre poisťovacie spoločnosti. Ponuku individuálne a flexibilne dopĺňajú jednotlivé subkomponenty a služby s vysokým stupňom základnej predprípravy.

msg.Insurance Suite spĺňa všetky strategické požiadavky aplikačného prostredia, ktoré hľadí do budúcnosti. Vďaka procesom zameraným na produkty a dynamicky konfigurovateľným predlohám poskytuje maximálne možnosti tvorby produktov. Naviac sú tu obsiahnuté portálové riešenia vytvorené v responzívnom dizajne a sú tak okrem iného optimalizované pre všetky mobilné koncové zariadenia. Týmto spôsobom msg.Insurance Suite otvára cestu k digitálnej poisťovni.

S najväčším portfóliom riešení pre poisťovateľov si zabezpečíte budúcnosť na trhu.

Features

 • Štandardný softvér

  Štandardný softvér – a predsa individuálny ako váš obchodný model

  Platforma riešení ponúka maximálnu mieru investičnej istoty a zabezpečenia do budúcnosti. Jednotný technický odvetvový štandard zabezpečuje maximálnu inovovateľnosť obsiahnutých komponentov pri garantovaní nízkych nákladov na údržbu. Zavedenie, presun existujúcich poistných zmlúv, prevádzka a údržba systémov optimálne zohľadňujú špecifické požiadavky (CCC architektúra) a pracujú na základe realizačných modelov etablovaných na trhu.

 • Flexibilný produktový model

  Flexibilný produktový model/Time-to-Market

  Vysoký stupeň predprípravy riešení, predintegrácia jednotlivých komponentov, široká paleta obsahových vzorov, prispôsobiteľné preddefinované integračné mechanizmy a flexibilné prevádzkové modely zabezpečujú krátku dobu uvedenia na trh a zaisťujú konkurencieschopnosť zákazníkov.

 • Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Vysoko flexibilná integračná architektúra

  Softvér sa dá jednoducho implementovať do existujúcich aplikácií. Integrácia je realizovaná výlučne cez príslušnú servisnú vrstvu. Vďaka uzavretiu vrstiev je dosiahnutá nezávislosť od transverzálnych komponentov. Flexibilita pri integrácii systému a preddefinované štandardné rozhrania umožňujú rýchle nasadenie do produkcie. Existujúce komponenty riešení sa dajú prostredníctvom architektúry komponentov a flexibilných integračných mechanizmov ľahko implementovať do existujúceho IT prostredia.

 • Automatizácia a digitalizácia procesov

  Automatizácia a digitalizácia procesov

  Vysoká úroveň procesného a servisného zamerania nášho riešenia je základom pre automatizáciu a digitalizáciu obchodných procesov. Plne automatizovaný priebeh obchodných procesov skracuje čas spracovania a znižuje náklady na proces. Systém tak zaisťuje zvýšenie produktivity a efektivity, ako aj výrazne lepšiu kvalitu spracovania v rámci sveta digitálnych procesov.

 • Moderná viacvrstvová architektúra

  CCC architektúra

  Softvér disponuje modernou viacvrstvovou architektúrou: Špecifické požiadavky zákazníka môžu byť agilne a flexibilne kedykoľvek implementované samotným poisťovateľom alebo na požiadanie msg life expertmi v špecifickej aplikačnej vrstve zákazníka (Customer-Layer). Vďaka jedinečnej CCC architektúre (Core, Country, Customer) zostáva kvalita štandardu v základnej vrstve (Core-Layer) nedotknutá. Zákonné a špecifické požiadavky danej krajiny sú v Country-Layer zavádzané v rámci pravidelných aktualizácií.

 • Pravidelné aktualizácie z centralizovaného vývoja

  Vždy aktuálne

  Komponenty msg.Insurance Suite sú úspešne nasadené u mnohých uznávaných klientov, ktorí profitujú aj vďaka pravidelným aktualizáciám centralizovaného vývoja za výhodné ceny. Atraktívny Cost-Sharing-Model rozdeľuje náklady na ďalší vývoj a zabezpečuje tak včasnú realizáciu požiadaviek.

 • Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu

  Pripravené pre Cloud/SaaS

  Pripravujeme cestu pre digitálnu poisťovaciu spoločnosť: Softvérové riešenie je dostupné kompletne alebo ako balík služieb prostredníctvom privátneho cloudu. Pri tomto riešení msg life poskytuje aplikačný softvér vo výpočtovom centre, údržbu softvéru, prispôsobenie sa regulačným požiadavkám a technickú prevádzku. Úroveň služieb s flexibilnými modelmi financovania a platieb je možné individuálne prispôsobiť potrebám zákazníkov.