Skip to main content

práca Konzultanta/Testera SW aplikácií

Našim zákazníkom ponúkame širokú paletu komplexného štandardného softvéru, cloudových riešení a poradenstva. Náš softvér pomáha poisťovacím expertom vo viac ako 30 krajinách každý deň bez problémov spravovať zmluvy ich klientov. Neustále hľadáme motivovaných a kvalifikovaných spolupracovníkov, ktorí sa dokážu nadchnúť pre odborno-technické riešenia a radi pracujú v tíme.

Ak hľadáš odborné alebo technické výzvy a chceš naštartovať svoju kariéru v IT svete, pridaj sa do našich projektových tímov a pomôž im dodať čo najkvalitnejšie riešenia pre našich zákazníkov z oblasti poisťovníctva.

Máš nemčinu v malíčku a baví ťa práca s počítačom, obohať náš tím ako Konzultant/Tester SW aplikácií, alebo Špecialista automatického testovania.

Tvojou úlohou bude, predovšetkým v rámci konkrétneho projektu, zúčastňovať sa procesu testovania, pripravovať odborné funkčné a automatické testy a poskytovať odbornú podporu a poradenstvo kolegom a zákazníkom. Spolu s ostatnými testermi a software developermi z materskej spoločnosti v Nemecku budeš viesť a podporovať našich zákazníkov počas procesu testovania a zavádzania našich produktov.

Ak máš už skúsenosti s testovaním a rád by si sa ďalej špecializoval, ponúkame Ti možnosť uplatnenia v automatizácii testov (Špecialista automatického testovania), prípadne v riadení ako čiastkový projektový vedúci za test (Test Manager).

 

V závislosti od pozície nájdeš u nás mnoho rôznych tematických oblastí, v ktorých sa môžeš ďalej profesionálne a osobne rozvíjať!

Čo ponúkame

 • Reštart kariéry, vstup do IT sveta ako aj kompletné zaškolenie aj pre nováčikov v oblasti IT
 • Kariérny rast a hlbšiu špecializáciu v oblasti odbornosti, automatizácie testovania, prípadne projektového riadenia
 • Zaujímavú pracovnú náplň, v ktorej sa dá neustále niečo nové naučiť
 • Bohatý program finančných a nefinančných benefitov
 • Prácu v priateľskom a neformálnom prostredí so zázemím veľkej, stabilnej spoločnosti s kultúrou rodinného podniku

Čo očakávame

 • Úspešne ukončené štúdium (bakalár/magister/diplom) v odbore ekonomická informatika, matematika, ekonómia alebo porovnateľnú kvalifikáciu
 • Analytické schopnosti, štrukturované myslenie
 • Vysoké sociálne kompetencie a radosť z práce v tíme
 • Samostatnosť, organizačné zručnosti a schopnosť abstrahovať
 • Pokročilú znalosť nemčiny pre možnosti medzinárodného nasadenia
 • Schopnosť zvládať koncepčnú prácu a riešenie zložitých úloh

Proces testovania v msg life

 • V rámci úvodného školenia vybavíme našich novonastupujúcich testerov potrebnými základnými znalosťami v daných oblastiach: odbornosť (poisťovníctvo), technické znalosti (najmä práca s databázou a základy automatizácie) a ako testovať softvér. Každý z našich testerov absolvuje základné testerské školenie a certifikáciu ISTQB Foundation Level.
 • Testovanie v našej spoločnosti zahŕňa tri základné činnosti: prípravu testovania, vykonávanie testov a reporting. Počas prípravy vychádzame z funkčných špecifikácii, ktoré popisujú novú funkcionalitu softvéru. Testeri z nich odvodzujú testovaciu dokumentáciu, t.j. testovacie prípady a scénáre. V ďalšej fáze podľa nich vykonávajú testy, ktoré sú najskôr manuálne a neskôr ich automatizujú pomocou interných nástrojov. Počas všetkých fáz sa veľmi intezívne používa nemecký jazyk, tak v písomnej ako aj v ústnej forme.
 • V rámci kariérneho postupu alebo špecializácie ponúkame pre testerov nasledujúce možnosti uplatnenia: Špecialista odborného manuálneho testu, ktorý môže dosiahnuť až úroveň konzultantov/analytikov; Špecialista automatického testovania (tzv. Test-technik), zodpovedný za automatické regresné testy na projekte a ich integráciu do nightly build procesu; Čiastkový projektový vedúci testu/Test Manager, zodpovedný za testovanie, plánovanie a riadenie tímu testerov na projekte.
 • Počas nasadenia na projekte sú nováčikom k dispozícii skúsení kolegovia, ktorí pomôžu zodpovedať ich otázky a vyriešiť náročnejšie úlohy.
 • Okrem úvodného školenia ponúkame priebežné interné a externé školenia pre všetkých, ktorí sa chcú ďalej vzdelávať a odborne a technicky rásť.

Pracovné prostredie

 • Interdisciplinárna práca

  Naše projektové tímy sa skladajú z vývojárov softvéru, testerov softvérových aplikácií, konzultantov/analytikov, matematikov a projektových manažérov úzko spolupracujúcich na rôznych projektoch.

 • Bohatý zamestnanecký program

  V msg life Slovakia sa staráme nielen o vytvorenie príjemného pracovného prostredia, ale taktiež ponúkame benefitný program podporujúci telo i ducha.

 • Priamy kontakt

  Budeš úzko spolupracovať s našimi zákazníkmi, ktorými sú najmä nemecké spoločnosti pôsobiace na poistnom trhu a spoločne budete hľadať najlepšie riešenia pre ich každodennú prácu.

 • Ďalšie vzdelávanie

  Podporujeme široké možnosti vzdelávania pre Tvoj pracovný, ale aj osobný rast. Dáme Ti potrebné zručnosti a vedomosti, aby si sa mohol posúvať ďalej.

 • Príjemné pracovné prostredie

  U nás Ťa čaká priateľská pracovná atmosféra a firemná kultúra charakteristická tímovým duchom.